7659f-9.12m-mui-b---t--2-7659f-9.12m-mui-b---t--2-

Cano 9.12m mui nhựa

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mục đích sử dụng Du lịch
Kích thước D:9,12m
R:2,6m
C:1,2m
Sức chở 25 Người
Động cơ 200hp 2 thì, 200hp 4 thì
Vận tốc 60-65km/h
Vùng hoạt động Vùng SI

Bình luận

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cano 9.12m mui nhựa”